Άλλες Παθήσεις Καρδιαγγειακού Συστήματος, Φάρμακα & Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια