Οι υπηρεσίες μας στον τομέα της Καρδιακής Ανεπάρκειας, προσφέρουν μια ολιστική προσέγγιση, όσον αφορά την διάγνωση, αντιμετώπιση και παρακολούθηση των ασθενών αυτών.

Δεχόμαστε ασθενείς οποιουδήποτε σταδίου, από την προ-διάγνωση κι έπειτα. Παρέχουμε ένα περιεκτικό πακέτο φροντίδας, απ’ την αρχική επίσκεψη στο ιατρείο, την επανεκτίμηση για παρακολούθηση της κλινικής πορείας καθώς και εξατομικευμένες επισκέψεις για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων προβλημάτων.

Έχουμε ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για ανθεκτικές και δύσκολες καταστάσεις καρδιακής ανεπάρκειας, και ειδικά για εκείνες όπου τα συμπαραμαρτούντα νοσήματα περιορίζουν τις θεραπευτικές επιλογές (για παράδειγμα νεφρική ανεπάρκεια).

Έχουμε επίσης την δυνατότητα παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών στον τομέα της καρδιακής ανεπάρκειας για ασθενείς που χρειάζονται εκτίμηση για νέες θεραπείες, όπως καρδιακές συσκευές (βηματοδότες κι απινιδωτές), χειρουργικές επεμβάσεις καρδιάς, αιμοδιήθηση ή συσκευές μηχανικής υποβοήθησης.

Στο ιδιαίτερο ενδιαφέρον μας, περιλαμβάνονται ασθενείς:

–  προχωρημένου σταδίου καρδιακής ανεπάρκειας

–  καρδιακής ανεπάρκειας προκαλούμενης από κυτταροτοξικά φάρμακα

–  ασθενείς με καρδιακή και νεφρική ανεπάρκεια