Ταχυκαρδία – Γλωσσάρι

Κόλποι: Οι 2 άνω κοιλότητες της καρδιάς, οι οποίες δέχονται αίμα απ’ το σώμα και τους πνεύμονες. Στον δεξιό κόλπο βρίσκεται ο φυσικός βηματοδότης της καρδιάς (φλεβόκομβος).

Αρρυθμία: Ένας μη ομαλός καρδιακός ρυθμός

Βραδυκαρδία: Μια αργή καρδιακή συχνότητα, λιγότερη από 60 σφύξεις/λεπτό.

Καρδιακή ανακοπή: Ξαφνική ανεπάρκεια της καρδιάς να συσταλλεί αποτελεσματικά ή καθόλου.

Καρδιομετατροπή: Η χορήγηση μικρής συνήθως έντασης ηλεκτρικής ενέργειας (shock) σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο στο ΗΚΓ, με σκοπό την διόρθωση/τερματισμό γρήγορων καρδιακών ρυθμών.

Απινίδωση: Η χορήγηση, ταχύτατα, υψηλής ενέργειας shock με σκοπό τον τερματισμό γρήγορων καρδιακών ρυθμών.

Έμφραγμα του μυοκαρδίου: Αποτελεί επείγουσα κατάσταση κατά την οποία εμποδίζεται η αιματική άρδευση της καρδιάς, προκαλώντας σημαντική βλάβη ή ακόμη και θάνατο στον καρδιακό μυ.

Ταχυκαρδία: Γρήγορη καρδιακή συχνότητα

Κοιλίες: Οι 2 κατώτερες κοιλότητες της καρδιάς

Κοιλιακή μαρμαρυγή: Ένας γρήγορος, επικίνδυνος καρδιακός ρυθμός κατά τον οποίο η καρδιά παύει να λειτουργεί αποτελεσματικά ως αντλία. Ο ρυθμός αυτός χρειάζεται ένα ηλεκτρικό shock για να τερματιστεί και να επιστρέψει η καρδιά στον φυσιολογικό της ρυθμό. Εάν ο ρυθμός αυτός δεν αντιμετωπιστεί γρήγορα, μπορεί ν’ακολουθήσει καρδιακή ανακοπή.

Κοιλιακή ταχυκαρδία: Ένας γρήγορος καρδιακός ρυθμός, ο οποίος εμποδίζει την αποτελεσματική λειτουργία της καρδιάς ως αντλία και μπορεί να οδηγήσει στην εμφάνιση ζάλης, λιποθυμίας ή και απώλειας συνείδησης. Εάν δεν αντιμετωπιστεί με φάρμακα ή ηλεκτρικό shock, ο ρυθμός αυτός μπορεί να οδηγήσει σε κοιλιακή μαρμαρυγή.

Το φυσιολογικό ηλεκτρικό σύστημα της καρδιάς.

Η φυσιολογική καρδιά αποτελείται από 4 μυικές κοιλότητες, οι οποίες συστέλλονται και λειτουργούν στο σύνολο ως αντλία αίματος. Υπάρχουν δύο άνω κοιλότητες ή κόλποι, οι οποίοι λαμβάνουν αίμα απ’ την περιφέρεια του σώματος. Κάθε κόλπος κατόπιν, προωθεί το αίμα προς τις δύο κατώτερες κοιλότητες ή κοιλίες, οι οποίες στη συνέχεια το προωθούν προς το υπόλοιπο σώμα.

Προκειμένου να λειτουργήσει συντονισμένα, η καρδιά έχει το δικό της ηλεκτρικό σύστημα. Στην απλούστερή του μορφή, αυτό αποτελείται από δύο εξειδικευμένες κατασκευές ή κομβία και μονοπάτια αγωγής ή δεμάτια, τα οποία όλα αποτελούνται από κύτταρα αγωγής που μεταδίδουν ηλεκτρικά σήματα.

Φυσιολογικός καρδιακός παλμός

Ο φυσιολογικός καρδιακός παλμός ξεκινά, όταν ένα ηλεκτρικό ερέθισμα δημιουργείται κι αποστέλλεται απ’ τον φλεβόκομβο (sinus node) που βρίσκεται στον δεξιό κόλπο. Ο φλεβόκομβος είναι υπεύθυνος για την ρύθμιση της συχνότητας και του ρυθμού της καρδιάς και γι’αυτό αναφέρεται ως ο φυσιολογικός βηματοδότης της καρδιάς.

Το ηλεκτρικό ερέθισμα που παράγεται στον φλεβόκομβο, διασπείρεται στους κόλπους, οδηγώντας στη συστολή τους και την αποστολή αίματος στις κοιλίες. Το ηλεκτρικό ερέθισμα έπειτα φτάνει στον κολποκοιλιακό κόμβο (AV node), ο οποίος δρα ως πύλη που επιβραδύνει και ρυθμίζει τα ερεθίσματα μεταξύ κόλπων και κοιλιών.

Το ερέθισμα μεταδίδεται στη συνέχεια, διαμέσου των εξειδικευμένων μονοπατιών ή δεματίων, στις κοιλίες. Τα δεμάτια αυτά, περιλαμβάνουν το δεμάτιο του His, που συνδέεται με τον κολποκοιλιακό κόμβο και το οποίο διαχωρίζεται στον αριστερό και δεξιό κλάδο. Όταν οι κοιλίες ηλεκτρικά διεγερθούν, συστέλλονται και προωθούν αίμα προς τους πνεύμονες και την περιφέρεια του σώματος. Οι φυσιολογικοί καρδιακοί παλμοί ακολουθούν ένα ομαλό μοτίβο κι είναι μεταξύ 60-100/λεπτό. Αυτό αποκαλείται φλεβοκομβικός ρυθμός. Όλη αυτή η αλληλουχία γεγονότων στη συνέχεια ξεκινάει απ’ την αρχή.

Τι είναι οι αρρυθμίες;

Οι αρρυθμίες είναι διαταραχές του ηλεκτρικού συστήματος της καρδιάς. Μερικές φορές, εάν το σύστημα αγωγής υποστεί βλάβη ή εάν υπάρχει μια επιπλέον ηλεκτρική σύνδεση στην καρδιά, ο καρδιακός ρυθμός αλλάζει. Η καρδιά μπορεί να πάλλεται πολύ γρήγορα (ταχυκαρδία), πολύ αργά (βραδυκαρδία), ή ανώμαλα. Αυτό μπορεί να επηρεάσει την φυσιολογική της ικανότητα να λειτουργεί αποτελεσματικά ως αντλία. Αυτοί οι ανώμαλοι καρδιακοί ρυθμοί είναι γνωστοί ως αρρυθμίες. Αρρυθμίες μπορεί να συμβούν στους κόλπους ή στις κοιλίες, σε οποιαδήποτε ηλικία κι είναι κυρίως ενοχλητικές, παρά ένα σοβαρό πρόβλημα.

Τι συμβαίνει στην καρδιά ώστε να προκληθεί μια αρρυθμία;

Μια διαταραχή στο ηλεκτρικό σύστημα της καρδιάς μπορεί να προκαλέσει αρρυθμία. Για παράδειγμα, ένας ανώμαλος καρδιακός ρυθμός μπορεί να ξεκινήσει, όταν το ηλεκτρικό ερέθισμα προέρχεται από μια περιοχή εκτός του φυσιολογικού βηματοδότη της καρδιάς (φλεβόκομβος) ή εάν ο φλεβόκομβος αναπτύξει μια ανώμαλη καρδιακή συχνότητα ή ρυθμό.

Τι μπορεί να πυροδοτήσει μια αρρυθμία;

Κοινές αιτίες αρρυθμιών αποτελούν οι εκ γενετής ηλεκτρικές παραλλαγές, οι οποίες ορισμένες φορές μπορεί ν’ αποτελέσουν πρόβλημα μόνο κατά την ενήλικη ζωή. Κύριες αιτίες πυροδότησης αποτελούν το στρες, η καφείνη, το κάπνισμα, το αλκοόλ, διαιτητικά χάπια, φάρμακα για τον βήχα ή το κοινό κρυολόγημα. Συνήθως όμως υπάρχει μια υποκείμενη φυσική αιτία για την εμφάνιση των αρρυθμιών.

Εάν ο καρδιακός σας ιστός έχει υποστεί βλάβη ως αποτέλεσμα επίκτητης καρδιακής νόσου όπως το έμφραγμα του μυοκαρδίου ή συγγενούς καρδιοπάθειας, μπορεί επίσης να βρίσκεστε σε κίνδυνο ανάπτυξης αρρυθμιών. Σε σπάνιες περιπτώσεις, ο ιατρός δεν θα μπορέσει να εντοπίσει την αιτία των αρρυθμιών σας.

Πώς μπορώ να μάθω τι είδους αρρυθμία έχω;

Εάν ο ιατρός σας υποπτεύεται ότι μπορεί να έχετε αρρυθμία, μια ή περισσότερες απ’ τις ακόλουθες διαγνωστικές εξετάσεις μπορεί να πραγματοποιηθούν, ώστε να καθοριστεί η αιτία των συμπτωμάτων σας.

Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ)

Το ΗΚΓ αποτελεί μια απλή, μη επεμβατική καταγραφή της ηλεκτρικής δραστηριότητας της καρδιάς. Ηλεκτρόδια τοποθετούνται στο στήθος σας και συνδέονται μέσω καλωδίων με μια καταγραφική μηχανή. Τα ηλεκτρικά σήματα της καρδιάς σας, δημιουργούν ένα ιδιαίτερο γραμμικό μοτίβο στο ηλεκτροκαρδιογραφικό χαρτί. Αναλύοντας το μοτίβο αυτό, ο ιατρός μπορεί συχνά ν’αποφασίσει τι είδους αρρυθμία έχετε. Το ΗΚΓ μπορεί να πραγματοποιηθεί σε ηρεμία καθώς και κατά την διάρκεια κόπωσης.

Καταγραφή ρυθμού Holter

Ένας καταγραφέας Holter μπορεί να δείξει μεταβολές στον καρδιακό ρυθμό για μια διάρκεια 24 ωρών, οι οποίες μπορεί να μην είναι δυνατό ν’ αναδειχθούν κατά το ΗΚΓ ηρεμίας ή άσκησης. Εάν ο ιατρός, σας συστήσει το τεστ αυτό, θα σας ζητηθεί να συνεχίσετε τις καθημερινές σας δραστηριότητες ως συνήθως (με εξαίρεση ντους ή μπάνιο) καθώς φοράτε έναν μικρό φορητό καταγραφέα που συνδέεται με ηλεκτρόδια στο στήθος σας. Θα σας ζητηθεί να επιστρέψετε στο νοσοκομείο την επόμενη μέρα, ώστε οι πληροφορίες από τον καταγραφέα, ν’ανακτηθούν και ν’αναλυθούν.

Καταγραφέας καρδιακών συμβαμάτων

Εάν ο ιατρός σας θεωρεί ότι υπάρχει ένδειξη πιο παρατεταμένης καταγραφής ημερών ή εβδομάδων, μπορεί να χρειαστεί να έχετε έναν καταγραφέα καρδιακών συμβαμάτων. Αυτή είναι μια μικρή, τροφοδοτούμενη από μπαταρία φορητή συσκευή, η οποία μπορεί να καταγράψει ένα ΗΚΓ όταν έχετε συμπτώματα. Ο ιατρός μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτού του είδους την καταγραφική συσκευή, εάν οι αρρυθμίες δεν είναι συχνές. Η συσκευή έχει το μέγεθος ενός μεγάλου κινητού τηλεφώνου και μπορεί να τοποθετηθεί στην ζώνη ή την τσέπη σας. Όταν έχετε συμπτώματα, κρατάτε απλώς τον καταγραφέα πάνω στο στήθος σας και πατάτε ένα κουμπί. Η συσκευή στη συνέχεια, καταγράφει μέχρι και 5 λεπτά καρδιακής ηλεκτρικής δραστηριότητας.

Είδη αρρυθμιών

Αρρυθμίες οι οποίες συμβαίνουν στους κόλπους (άνω κοιλότητες της καρδιάς) είναι υπερκοιλιακές (πάνω απ’ τις κοιλίες) στην προέλευσή τους, ενώ οι κοιλιακές αρρυθμίες ξεκινούν απ’ τις κοιλίες (κατώτερες κοιλότητες της καρδιάς). Ενώ οι περισσότερες αρρυθμίες είναι καλοήθους φύσεως, υπάρχουν μερικές που μπορεί να είναι απειλητικές για την ζωή. Ο ιατρός θα καθορίσει ποιον τύπο αρρυθμίας έχετε και θ’αντιμετωπίσει τα συμπτώματά σας ανάλογα. Γενικά, κοιλιακές αρρυθμίες στα πλαίσια οργανικής καρδιακής νόσου, θεωρούνται οι πιο επικίνδυνες κι απαιτούν ενδελεχή ιατρική αντιμετώπιση.

Υπερκοιλιακή Ταχυκαρδία (ΥΚΤ)

Αυτός ο τύπος της αρρυθμίας συμβαίνει συνήθως σε νεαρούς υγιείς ανθρώπους. Οι ιατροί αναφέρουν συνήθως την υπερκοιλιακή ταχυκαρδία, ως ταχυκαρδία επανεισόδου. Καθώς το ηλεκτρικό ερέθισμα δεν εξασθενεί και συνεχίζει να κινείται γρήγορα κυκλικά μέσα στο σύστημα αγωγής. Αυτό οφείλεται σε μια επιπλέον ηλεκτρική σύνδεση, που μπορεί να σχηματίσει ένα βραχύ κύκλωμα μέσα στο σύστημα αγωγής της καρδιάς. Η ΥΚΤ είναι συνήθως ένας γρήγορος ομαλός ρυθμός. Οι πιο κοινοί τύποι ΥΚΤ είναι η AVNRT κι η AVRT.

AVNRT

Αυτή η αρρυθμία συμβαίνει, όταν προκύπτει πρόβλημα κατά την διαδρομή του ερεθίσματος διαμέσου του κολποκοιλιακού κόμβου. Φυσιολογικά, ο κολποκοιλιακός κόμβος δρα ως πύλη που ελέγχει κι επιβραδύνει ερεθίσματα, καθώς αυτά διέρχονται απ’ τους κόλπους στις κοιλίες. Στην AVNRT υπάρχουν δύο ηλεκτρικά μονοπάτια αγωγής που μπορούν να άγουν ερεθίσματα, από και προς τον κολποκοιλιακό κόμβο. Αυτός ο τύπος αρρυθμίας συνήθως ξεκινά μετά από μια έκτακτη έκτοπη συστολή. Στη συνέχεια προκύπτει ένα ηλεκτρικό βραχυκύκλωμα, όπου το ηλεκτρικό ερέθισμα στροβιλίζεται γύρω από αυτό και περνά προς τις κοιλίες, προκαλώντας έναν πολύ γρήγορο καρδιακό ρυθμό.

AVRT και/ή σύνδρομο Wolff-Parkinson-White (WPW)

Στην AVRT υπάρχει μια επιπλέον ηλεκτρική σύνδεση στην καρδιά, η οποία παρακάμπτει το φυσιολογικό σύστημα αγωγής. Το ηλεκτρικό αυτό μονοπάτι συνδέει απευθείας τους κόλπους με τις κοιλίες. Η επιπλέον αυτή σύνδεση ονομάζεται παραπληρωματικό δεμάτιο. Αυτό μπορεί να είναι κεκαλυμμένο, που σημαίνει ότι δεν είναι εμφανές στο ΗΚΓ, ή μπορεί να είναι εμφανές στο ΗΚΓ ηρεμίας, όπως συμβαίνει στο σύνδρομο WPW. Στο ΗΚΓ του ασθενούς με σύνδρομο WPW, είναι εμφανές ένα κύμα Δέλτα, ενδεικτικό της παρουσίας μιας επιπλέον ηλεκτρικής σύνδεσης στην καρδιά.

Ταχυκαρδία μπορεί να εμφανιστεί όταν μια επιπλέον, έκτοπη καρδιακή συστολή, ταξιδέψει προς τα επάνω ή κάτω στο επιπλέον δεμάτιο και προς τα επάνω ή κάτω στον κολποκοιλιακό κόμβο.

Αυτή είναι η AVRT, που αποτελεί μια μη ευχάριστη αλλά συνάμα καλοήθη αρρυθμία. Επεισόδια μπορούν να συμβούν οποτεδήποτε και μπορεί να διαρκέσουν δευτερόλεπτα, λεπτά ή ώρες.

Σύνδρομο Wolff-Parkinson-White

Η κολπική μαρμαρυγή είναι μια άλλη αρρυθμία που μπορεί να εμφανιστεί σε ασθενείς με σύνδρομο WPW. Αυτό δεν είναι συχνό, αλλά είναι δυνητικά επικίνδυνο. Φυσιολογικά, στην κολπική μαρμαρυγή τα ηλεκτρικά ερεθίσματα ταξιδεύουν αποκλειστικά διαμέσου του κολποκοιλιακού κόμβου. Στο σύνδρομο WPW, το ερέθισμα μπορεί ν’ακολουθήσει δυο διαφορετικές οδούς, αυτήν του κολποκοιλιακού κόμβου κι αυτήν της επιπλέον ηλεκτρικής σύνδεσης (παραπληρωματικό δεμάτιο). Εάν το δεμάτιο άγει γρήγορα, οι καρδιακές συστολές στην κολπική μαρμαρυγή, μπορεί να ταξιδέψουν γρήγορα διαμέσου αυτού, προκαλώντας μια γρήγορη ασταθή ταχυκαρδία.

Η ταχυκαρδία αυτή είναι γνωστή ως κολπική μαρμαρυγή παρουσία προδιέγερσης. Ένας ασθενής με σύνδρομο WPW πρέπει να παραπέμπεται σε αρρυθμιολόγο για ηλεκτροφυσιολογική μελέτη και κατάλυση, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο. Η επέμβαση κατάλυσης με καθετήρα, έχει υψηλή πιθανότητα θεραπείας της κολπικής μαρμαρυγής και πραγματοποιείται για δύο λόγους, πρώτον για να θεραπεύσει τα συμπτώματα από την AVRT και δεύτερον για την πρόληψη κολπικής μαρμαρυγής παρουσία προδιέγερσης στο μέλλον.

Κολπική Μαρμαρυγή (ΚΜ)

Η ΚΜ είναι ένας από τους πιο κοινούς τύπους αρρυθμίας.
Συμβαίνει στους κόλπους, στις άνω κοιλότητες της καρδιάς. Το ηλεκτρικό ερέθισμα φυσιολογικά δημιουργείται στον φλεβόκομβο.

Παρ’όλα αυτά, στην ΚΜ πολλά ηλεκτρικά ερεθίσματα παράγονται με ταχύ ρυθμό και τυχαία μέσα στους κόλπους και στη συνέχεια ταξιδεύουν προς τις κοιλίες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο καρδιακός ρυθμός να είναι μη ομαλός και συνήθως γρήγορος.

Επειδή οι κόλποι πάλλονται γρήγορα κι άρρυθμα, δεν είναι σε θέση να αδειάζουν προς τις κοιλίες πλήρως, όλο το αίμα το οποίο λαμβάνουν, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει στο σχηματισμό θρόμβων. Γι’αυτό, εάν είστε αυξημένου κινδύνου γι’ αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, μπορεί να χρειαστεί να ξεκινήσετε αντιπηκτική αγωγή.

Κολπικός πτερυγισμός (ΚΠ)

Ο κολπικός πτερυγισμός συμβαίνει επίσης στους κόλπους. Στον ΚΠ, τα ηλεκτρικά ερεθίσματα παράγονται με μεγάλη συχνότητα, αλλά ο ρυθμός παραμένει ομαλός κι οργανωμένος. Ο ρυθμός αυτός οφείλεται σ’ένα κύκλωμα επανεισόδου μέσα στους κόλπους, όπου το ηλεκτρικό ερέθισμα ταξιδεύει κυκλικά, ξεκινώντας και τελειώνοντας στο ίδιο σημείο. Υπάρχουν πολλοί τύποι ΚΠ, αλλά ο πιο κοινός είναι ο τυπικός ΚΠ δεξιού κόλπου.

Κοιλιακή Ταχυκαρδία (ΚΤ)

Η κοιλιακή ταχυκαρδία συμβαίνει όταν τα ηλεκτρικά ερεθίσματα προέρχονται από τις κοιλίες. Κάνοντας τις τελευταίες να πάλλονται μη φυσιολογικά γρήγορα, όμως με ομαλό ρυθμό. Επειδή οι κοιλίες πάλλονται πάρα πολύ γρήγορα, η καρδιά δεν λειτουργεί αποτελεσματικά ως αντλία. Αυτό μπορεί να προκαλέσει συμπτώματα αδυναμίας, ζάλης, πόνου στο στήθος, δύσπνοιας ή και συγκοπή. Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι ΚΤ κι η σοβαρότητα της κατάστασης μπορεί να ποικίλλει. Παρ’όλα αυτά, η ΚΤ μπορεί να είναι δυνητικώς επικίνδυνη για την ζωή, καθώς μπορεί να εξελιχθεί σε κοιλιακή μαρμαρυγή και να προκληθεί καρδιακή ανακοπή.

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους κάποιος μπορεί να εμφανίσει ΚΤ. Για παράδειγμα, σε ασθενείς με προηγούμενο έμφραγμα του μυοκαρδίου, μπορεί να αναπτυχθεί στην περιοχή του κατεστραμμένου, απ’ το έμφραγμα, μυοκαρδιακού ιστού, ουλώδης ιστός, γεγονός που μπορεί να κάνει την καρδιά επιρρεπή σε αρρυθμίες. Άλλοι ασθενείς που μπορεί να εμφανίσουν ΚΤ, είναι αυτοί με μυοκαρδιοπάθεια, πρώην χειρουργικά διορθωμένη συγγενή καρδιακή νόσο ή κληρονομούμενα αρρυθμιολογικά σύνδρομα. Υπάρχει κι ένας μικρός αριθμός ασθενών με ΚΤ και δομικά φυσιολογική καρδιά, όπου η αρρυθμία αυτή μπορεί να είναι πολύ καλά ανεκτή.

Κοιλιακή Μαρμαρυγή (ΚοιλΜ)

Η ΚοιλΜ συμβαίνει στις κοιλίες, τις κατώτερες κοιλότητες της καρδιάς. Στην ΚοιλΜ, τα ηλεκτρικά ερεθίσματα παράγονται από πολλαπλά διαφορετικά σημεία μέσα στις κοιλίες με πολύ γρήγορο κι ανώμαλο ρυθμό, εμποδίζοντας την φυσιολογική κι αποτελεσματική λειτουργία της καρδιάς ως αντλία. Η ΚοιλΜ είναι ένας εξαιρετικά επικίνδυνος καρδιακός ρυθμός κι άμεση ιατρική φροντίδα είναι απαραίτητη για την αποκατάσταση της λειτουργίας της καρδιάς, διαφορετικά θάνατος μπορεί να επέλθει.

Τι θεραπείες είναι διαθέσιμες;

Τ’ αποτελέσματα των εξετάσεών σας, θα καθορίσουν τον τύπο και την σοβαρότητα της αρρυθμίας σας. Στη συνέχεια ο ιατρός θα συζητήσει μαζί σας τις θεραπευτικές επιλογές κι από κοινού θ’αποφασίσετε, ποιά είναι η κατάλληλη θεραπεία για εσάς. Θυμηθείτε ότι πολλοί ασθενείς με αρρυθμίες δεν χρειάζονται περαιτέρω θεραπεία. Το πιο σημαντικό κομμάτι της αρχικής αντιμετώπισης είναι ο καθορισμός της κλινικής σημασίας της αρρυθμίας κι η ανάγκη για οποιαδήποτε περαιτέρω παρέμβαση.

Φάρμακα – Ταχυκαρδία

Υπάρχει μια ποικιλία φαρμάκων που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την θεραπεία της αρρυθμίας σας. Τ’ αντιαρρυθμικά φάρμακα έχουν την ικανότητα ν’αλλάζουν τα ηλεκτρικά σήματα στην καρδιά και βοηθούν στην πρόληψη ανώμαλων ή γρήγορων καρδιακών ρυθμών.

Μόνιμος Βηματοδότης

Εάν η καρδιακή σας συχνότητα είναι αργή, ο ιατρός μπορεί να συστήσει την εμφύτευση μόνιμου βηματοδότη. Ο βηματοδότης είναι μια μικρή συσκευή που χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση αργών καρδιακών ρυθμών, εμφυτεύεται κάτω απ’το δέρμα, κοντά στην κλείδα και συνδέεται μ’ ένα βηματοδοτικό ηλεκτρόδιο που τοποθετείται μέσα στην καρδιά. Ο βηματοδότης μεταφέρει ένα μικρής έντασης ηλεκτρικό ερέθισμα που διεγείρει την καρδιά όταν αυτή πάλλεται αργά.

Κατάλυση με την χρήση καθετήρα

Εάν έχετε μια επιπλέον ηλεκτρική σύνδεση στην καρδιά ή μια ομάδα κυττάρων που ευθύνεται για την αρρυθμία σας, ο ιατρός μπορεί να συστήσει επέμβαση κατάλυσης με καθετήρα. Με την επέμβαση κατάλυσης καταστρέφεται η περιοχή της καρδιάς που παρουσιάζει την ανώμαλη ηλεκτρική δραστηριότητα κι ευθύνεται για τις αρρυθμίες, ανακουφίζοντας τους ασθενείς εκείνους που δεν ανταποκρίθηκαν καλά στα φάρμακα ή που για τον οποιοδήποτε λόγο δεν επιθυμούν ή δεν μπορούν να πάρουν φάρμακα. Η τεχνική αυτή, έχει υψηλά ποσοστά επιτυχούς αντιμετώπισης πολλών τύπων αρρυθμιών.

Εσωτερική Καρδιομετατροπή

Πρόκειται για χαμηλής ενέργειας ηλεκτρικό shock που χορηγείται μεσ’την καρδιά. Δυο καθετήρες εισέρχονται διαμέσου της μηριαίας φλέβας στην καρδιά κι ένα μικρό αυτοκόλλητο ηλεκτρόδιο τοποθετείται στο στήθος. Ο επεμβατικός αρρυθμιολόγος πραγματοποιεί την επέμβαση αυτή στο αιμοδυναμικό-ηλεκτροφυσιολογικό εργαστήριο. Κατά την διάρκεια της επέμβασης, θα σας χορηγηθεί ένα ήπιο κατασταλτικό-αναισθητικό φάρμακο. Ώστε να χαλαρώσετε και να μην αισθανθείτε πόνο.
Η εσωτερική καρδιομετατροπή πραγματοποιείται όταν τα φάρμακα κι η εξωτερική καρδιομετατροπή έχουν αποτύχει να επαναφέρουν τον φυσιολογικό ρυθμό της καρδιάς.

Εμφυτεύσιμος απινιδωτής

Πρόκειται για μια συσκευή που προορίζεται γι’ ασθενείς με απειλητικούς για την ζωή καρδιακούς ρυθμούς. Είναι ελαφρώς μεγαλύτερη από έναν βηματοδότη. Συνήθως εμφυτεύεται κάτω απ’ το δέρμα, κοντά στην κλείδα. Συνδέεται μ’ ένα βηματοδοτικό-απινιδωτικό ηλεκτρόδιο που έχει εισαχθεί στην καρδιά διαμέσου των φλεβών. Έχει την ικανότητα ν’αναγνωρίζει και να σταματά γρήγορες κοιλιακές αρρυθμίες. Είτε βηματοδοτώντας γρήγορα την καρδιά, είτε χορηγώντας ηλεκτρικό shock. Έχει επίσης την ικανότητα να βηματοδοτεί την καρδιά στην περίπτωση που η καρδιακή συχνότητα είναι αργή.

Πηγή British Heart Foundation

 Tip: Ενημερωθείτε σχετικά με την Καρδιοανάταξη