Η Υπερτροφική Μυοκαρδιοπάθεια αποτελεί μια κληρονομούμενη διαταραχή του καρδιακού μυός, όπου το μυικό τοίχωμα της καρδιάς παχύνεται.

Η ΥΜΚ είναι μια νόσος με γενετικό υπόβαθρο που προκαλείται από αλλαγές ή μεταλλάξεις σ’ ένα ή περισσότερα γονίδια και κληρονομείται από γενιά σε γενιά. Κάθε παιδί ασθενούς με ΥΜΚ έχει 50% πιθανότητα να κληρονομήσει την κατάσταση αυτή.

Οι περισσότεροι από τους ασθενείς με ΥΜΚ, έχουν ελάχιστα ή καθόλου συμπτώματα.

Πώς επηρεάζει η Υπερτροφική Μυοκαρδιοπάθεια την καρδιά μου;

Εάν έχετε ΥΜΚ, το μυικό τοίχωμα της καρδιάς σας, το μυοκάρδιο, παχύνεται και γίνεται δύσκαμπτο.

Η πάχυνση αυτή, εμποδίζει την καρδιά σας να λειτουργήσει αποτελεσματικά ως αντλία αίματος.

Το πόσο πεπαχυμμένος είναι και πόσο έχει επηρεαστεί ο καρδιακός μυς ποικίλλει από άτομο σε άτομο. Η αριστερή κοιλία (μια απ’ τις τέσσερις κοιλότητες της καρδιάς) είναι σχεδόν πάντα επηρεασμένη και σ’ ορισμένους ασθενείς και το μυικό τοίχωμα της δεξιάς επίσης.

Ποια είναι τα συμπτώματα της ΥΜΚ;

Τα πιο κοινά συμπτώματα είναι:

–  Δύσπνοια

–  Πόνος στο στήθος

–  Αίσθημα παλμών

–  Ζάλη και λιποθυμικά επεισόδια

Μπορεί να μην εμφανίσετε καθόλου συμπτώματα σχετιζόμενα με την κατάστασή σας.  Αν παρ’όλα αυτά έχετε συμπτώματα, αυτά μπορούν να ελεγχθούν κατόπιν θεραπείας.

Για μερικούς ασθενείς τα συμπτώματά μπορεί να επιδεινωθούν ή ο έλεγχός τους να γίνει πιο δύσκολος κατά την πορεία της νόσου.

Η περιοχή της καρδιάς που επηρεάζεται απ’ τη νόσο κι ο βαθμός δυσκαμψίας που εμφανίζεται, καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο τα συμπτώματα σας επηρεάζουν.

Για μερικούς ανθρώπους, ένας αριθμός άλλων καταστάσεων μπορεί ν’αναπτυχθούν ως αποτέλεσμα της ΥΜΚ. Οι καταστάσεις αυτές περιλαμβάνουν ανώμαλους καρδιακούς ρυθμούς (αρρυθμίες – συμπεριλαμβανομένου του κολποκοιλιακού αποκλεισμού) κι ενδοκαρδίτιδα.

Πώς γίνεται η διάγνωση της ΥΜΚ;

Τα πιο κοινά τεστ που πραγματοποιούνται για την διάγνωση της ΥΜΚ είναι:

–  ΗΚΓ, καταγράφει την ηλεκτρική δραστηριότητα της καρδιάς

–  Υπερηχοκαρδιογράφημα, δίνει πληροφορίες σχετικά με την δομή και την λειτουργία της καρδιάς

–  Τεστ κοπώσεως. Σ’αυτό το τεστ, καταγράφεται ένα ΗΚΓ ενώ βρίσκεστε στον κυλιόμενο τάπητα ή εργομετρικό ποδήλατο, ώστε να εκτιμηθεί πως λειτουργεί η καρδιά σας στην προσπάθεια.

–  Μαγνητική τομογραφία καρδιάς, δημιουργεί αναλυτικές εικόνες των εσωτερικών σας οργάνων, όπως η καρδιά.

Γενετικός έλεγχος για ΥΜΚ

Η υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια είναι μια κληρονομούμενη καρδιακή νόσος που σημαίνει ότι μεταβιβάζεται από γενιά σε γενιά. Εάν ο ιατρός σας πιστεύει ότι έχετε ΥΜΚ, μπορεί να σας συστήσει ένα γενετικό τεστ, ώστε ν’ανευρεθεί το ελαττωματικό γονίδιο, πιθανότατα υπεύθυνο της νόσου.

Εάν βρεθεί το ελαττωματικό γονίδιο, ο ειδικός μπορεί να ζητήσει την βοήθειά σας στην ταυτοποίηση κοντινών συγγενών, όπως γονείς και παιδιά, που μπορεί επίσης να έχουν κληρονομήσει το γονίδιο αυτό.

Αν έχετε ελεγχθεί έγκαιρα σημαίνει ότι κι η θεραπεία σας μπορεί να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατόν, γεγονός που θα ελαττώσει τον κίνδυνο ν’αναπτύξετε απειλητικούς για την ζωή ανώμαλους καρδιακούς ρυθμούς.

Πώς αντιμετωπίζεται η ΥΜΚ;

Επί της παρούσης δεν υπάρχει οριστική θεραπεία για την ΥΜΚ. Υπά ρχουν όμως, διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές, για τον έλεγχο των συμπτωμάτων και την πρόληψη επιπλοκών. Το είδος της θεραπείας θα εξαρτηθεί απ’ το πως έχει επηρεασθεί η καρδιά σας και το είδος των συμπτωμάτων που εμφανίζεται.

Μπορεί να χρειαστείτε:

Φάρμακα, για έλεγχο της αρτηριακής πιέσεως, ανώμαλων καρδιακών ρυθμών ή άλλων συμπτωμάτων που μπορεί να έχετε

–  Βηματοδότη, για έλεγχο της καρδιακής συχνότητας

–  Απινιδωτή, εάν είστε σε κίνδυνο να εμφανίσετε ανώμαλο καρδιακό ρυθμό

Πώς μπορεί να με επηρεάσει η ΥΜΚ;

Η έρευνα έχει δείξει ότι με κατάλληλη θεραπεία και παρακολούθηση, οι περισσότεροι ασθενείς με ΥΜΚ, ζουν μια φυσιολογική ζωή.

Παρ’όλα αυτά, επειδή υπάρχει ένας πολύ μικρός κίνδυνος εμφάνισης μιας απειλητικής για την ζωή αρρυθμίας, ένας μικρός αριθμός ασθενών με ΥΜΚ, βρίσκεται σε κίνδυνο αιφνίδιου καρδιακού θανάτου.

Είναι σημαντικό να συζητήσετε τον κίνδυνο αυτό με τον ιατρό σας, ο οποίος μπορεί να συστήσει φάρμακα ή την εμφύτευση απινιδωτή, εφόσον κρίνει ότι είστε αυξημένου κινδύνου.

Μπορεί να χρειαστεί να κάνετε μικρές αλλαγές στον τρόπο ζωής σας, όπως ν’αποφύγετε ανταγωνιστικά σπορ, όμως θα συνεχίσετε να εργάζεστε και να οδηγείτε το αυτοκίνητό σας.

Παρ’όλα αυτά, δεν θα είστε ικανός να οδηγείτε επαγγελματικά αυτοκίνητα και μπορεί να χρειαστεί ν’αποφύγετε χειρωνακτικές εργασίες που απαιτούν έντονη προσπάθεια.