Κρυοκατάλυση Παροξυσμικής Κολπικής Μαρμαρυγής

Οι καρδιολόγοι ξεκίνησαν να χρησιμοποιούν κατάλυση βασισμένη σε υψίσυχνο ρεύμα, με σκοπό την θεραπεία της κολπικής μαρμαρυγής, πριν από μια δεκαετία περίπου. Νέα επιστημονικά δεδομένα υποστηρίζουν όμως, ότι η χρήση κρυοθεραπείας για την κατάσταση αυτή, είναι εξίσου αποτελεσματική.

Ως επεμβατικοί ηλεκτροφυσιολόγοι πραγματοποιούμε κρυοκατάλυση  με σκοπό να καταστρέψουμε τα κύτταρα εκείνα που προκαλούν κολπική μαρμαρυγή και να αποκαταστήσουμε τον φυσιολογικό ρυθμό της καρδιάς.

Η κρυοκατάλυση είναι μια ελάχιστα επεμβατική τεχνική κατά την οποία χρησιμοποιούμε έναν λεπτό εύκαμπτο καθετήρα, γνωστός ως καθετήρας-μπαλόνι, ώστε να εντοπίσουμε και να παγώσουμε τον υπεύθυνο για την αρρυθμία μυοκαρδιακό ιστό. Η κρυοκατάλυση είναι η κατάλληλη θεραπεία για την κολπική μαρμαρυγή, όταν τα φάρμακα ή άλλες θεραπείες έχουν αποτύχει. 

Κατάλυση με την χρήση υψίσυχνου ρεύματος έναντι κρυοκατάλυσης 

Η κατάλυση υψίσυχνου ρεύματος χρησιμοποιεί ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων ώστε να καταστρέψει μυοκαρδιακά κύτταρα που προκαλούν αρρυθμία. Η κρυοκατάλυση χρησιμοποιεί την ενέργεια της ψύξης ώστε να καταστρέψει τα κύτταρα αυτά.

Το κύριο πλεονέκτημα της χρήσης ψύξης σε σχέση με την θερμότητα είναι ότι με την ψύξη μπορούμε να καθορίσουμε εάν η περιοχή των κυττάρων που καταστρέφουμε είναι αυτή που προκαλεί την αρρυθμία προτού την καταστρέψουμε οριστικά. Εάν αντιληφθούμε ότι δεν έχουμε καταστρέψει τα υπεύθυνα κύτταρα, μπορούμε να επαναφέρουμε την φυσιολογική τους λειτουργία, επιτρέποντάς τους απλώς να επανέλθουν στην φυσιολογική τους θερμοκρασία.  Το τελευταίο δεν μπορεί να συμβεί εάν η βλάβη έχει προκληθεί από θερμότητα.

Η χρήση ψύξης για την καταστροφή μυοκαρδιακού ιστού υπεύθυνου για την αρρυθμία, έχει κι άλλα πλεονεκτήματα σε σχέση με την θερμότητα. Η ψύξη είναι λιγότερο πιθανό να επηρεάσει υγιή ιστό ή άλλες γειτονικές δομές.

Η έρευνα δείχνει ότι η κρυοκατάλυση είναι πολύ περισσότερο αποτελεσματική σε σχέση με την φαρμακευτική θεραπεία. Πολύ σημαντικό επίσης είναι το γεγονός ότι οι ασθενείς βιώνουν λιγότερο πόνο με την κρυοκατάλυση σε σύγκριση με άλλους τρόπους αντιμετώπισης της κολπικής μαρμαρυγής, όπως είναι η χρήση θερμότητας (ραδιοκυμάτων).

Τι να περιμένετε κατά την διάρκεια της κρυοκατάλυσης; 

Ξεκινούμε την επέμβαση εισάγοντας τον καθετήρα-μπαλόνι σ’ένα αγγείο στο άνω τμήμα του μηρού σας. Χρησιμοποιώντας είτε ακτίνες Χ, είτε πιο σύγχρονες απεικονιστικές μεθόδους προωθούμε τον καθετήρα διαμέσου των αγγείων, στο εσωτερικό της καρδιά σας.

Μόλις ο καθετήρας φθάσει στο τμήμα της καρδιάς όπου βρίσκονται οι πνευμονικές φλέβες, χορηγούμε εξαιρετικά χαμηλής θερμοκρασίας ενέργεια (ψύξη) διαμέσου του καθετήρα, απευθείας σε μια μικρή περιοχή του μυοκαρδιακού ιστού, υπεύθυνη για την γένεση της αρρυθμίας. Η καρδιά στην συνέχεια επιστρέφει στον φυσιολογικό της ρυθμό. 

Ποσοστά επιτυχίας και πιθανές επιπλοκές 

Το ποσοστό επιτυχίας της κρυοκατάλυσης είναι αρκετά καλό. Ανέρχεται περίπου σε 70% από την πρώτη επέμβαση κι εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως η διάρκεια της κολπικής μαρμαρυγής, το μέγεθος των κόλπων κά.

Όπως σε κάθε επέμβαση έτσι κι σ’ αυτή μπορούν να συμβούν επιπλοκές, όπως διάτρηση της καρδιάς, αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, αιμορραγία από το σημείο εισόδου του καθετήρα ή παράλυση του φρενικού νεύρου (υπεύθυνου για την νεύρωση του διαφράγματος) σε πολύ μικρό ποσοστό όμως, της τάξεως του 1%.

Αποτελεί επομένως μια πολύ ασφαλή και γρήγορη επέμβαση (90’-120’) που μπορεί να βελτιώσει σε σημαντικό βαθμό την ποιότητα ζωής των ασθενών με κολπική μαρμαρυγή.

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επέμβαση.